ศูนย์การเรียนรู้ ICT เพื่อการศึกษา

ศูนย์การเรียนรู้ ICT เพื่อการศึกษา
นายก เปิดศูนย์ ict ที่ โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อบรมคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง

อบรม คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น