ศูนย์การเรียนรู้ ICT เพื่อการศึกษา

ศูนย์การเรียนรู้ ICT เพื่อการศึกษา
นายก เปิดศูนย์ ict ที่ โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง